Oferta - geologiczne i gotechniczne badania gruntu
Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne
Geologia inżynierska i geotechnika
Geologia inżynierska i geotechnika
Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne
Domy jednorodzinne
Badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych, również dla obiektów kategorii I, jak domy jednorodzinne, wykonać należy opinię geotechniczną.

Opinia geotechniczna przedstawia warunki gruntowo-wodne oraz parametry geotechniczne gruntów stanowiących podłoże planowanej inwestycji. Ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa, wskazuje stopień skomplikowania warunków gruntowych i w zależności od niego proponuje kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

GEORECORD - geologia inżynierska i geotechnika
GeoRecord - usługi geologiczne i geotechniczne
GEORECORD
Oferta - geologiczne i gotechniczne badania gruntu
OFERTA
Realizacje
REALIZACJE
Referencje
REFERENCJE
Kontakt
KONTAKT
tel. 602 551 892  e-mail biuro@georecord.pl