Oferta - geologiczne i gotechniczne badania gruntu
Geologia inżynierska i geotechnika
Geologia inżynierska i geotechnika
Geologia inżynierska i geotechnika
Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne
Domy jednorodzinne
Badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Geologiczne i geotechniczne badania gruntu

Wykonujemy badania podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania obiektów budowlanych:

Z przeprowadzonych badań sporządzamy:

przedstawiające warunki gruntowo-wodne, geotechniczne i geologiczno-inżynierskie podłoża projektowanych inwestycji.

GEORECORD - geologia inżynierska i geotechnika
GeoRecord - usługi geologiczne i geotechniczne
GEORECORD
Oferta - geologiczne i gotechniczne badania gruntu
OFERTA
Realizacje
REALIZACJE
Referencje
REFERENCJE
Kontakt
KONTAKT
tel. 602 551 892  e-mail biuro@georecord.pl