Realizacje

Wybrane inwestycje, na potrzeby których nasza firma wykonała badania podłoża gruntowego:

Budynek biurowy, magazynowy oraz wiata

Budynek biurowy, magazynowy oraz wiata projektowane w Słupcy, woj. wielkopolskie

Budynek handlowy

Budynek handlowy projektowany w Słupcy, woj. wielkopolskie

Obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji

Budynki gorzelni wraz z instalacjami do produkcji bioetanolu z surowców rolniczych projektowane w Koninie - badania terenowe, opracowania wynikowe, nadzór geotechniczny

Budynek handlowo-usługowy

Budynek handlowo-usługowy projektowany w Łodzi
Projekt Biura Architektonicznego HOFARCH

Stacja elektroenergetyczna

Stacja elektroenergetyczna w Koluszkach - budynek stacyjny, bramki liniowe i drenaż rozsączający

Oczyszczalnia ścieków Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele

Linia elektroenergetyczna napowietrzna Wałcz-Piła Linia elektroenergetyczna napowietrzna Wałcz-Piła Linia elektroenergetyczna napowietrzna Wałcz-Piła

Linia elektroenergetyczna napowietrzna Wałcz-Piła

GEORECORD & GEOBI - geologia inżynierska i geotechnika
GEORECORD & GEOBI - geologia inżynierska i geotechnika
GEORECORD
Oferta - geologiczne i geotechniczne badania gruntu
OFERTA
Realizacje
REALIZACJE
Referencje
REFERENCJE
Kontakt
KONTAKT
tel. 602-551-892  e-mail biuro@georecord.pl