GeoRecord - usługi geologiczne i geotechniczne

W ramach działalności firmy oferujemy usługi w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki.

Wykonujemy badania geologiczne i geotechniczne oraz sporządzamy dokumentacje wynikowe przedstawiające warunki gruntowo-wodne podłoża projektowanych inwestycji.

Realizując powierzone zadania bazujemy na zdobytym doświadczeniu współpracując przy tym z zaprzyjaźnionymi firmami z branży geologiczno-inżynierskiej oraz geotechnicznej. Pozwala nam to w sposób profesjonalny wywiązywać się z powierzonych zadań zapewniając najwyższą jakość usług.

GEORECORD - geologia inżynierska i geotechnika
GeoRecord - usługi geologiczne i geotechniczne
GEORECORD
Oferta - geologiczne i gotechniczne badania gruntu
OFERTA
Realizacje
REALIZACJE
Referencje
REFERENCJE
Kontakt
KONTAKT
tel. 602 551 892  e-mail biuro@georecord.pl